• 63% опрошенных высказались против разрешения купли-продажи земли
 • 50% украинцев хотели бы жить, как живут люди в современных цивилизованных странах
 • 44% респондентов считают, что Украине не нужна многопартийная система
 • 68% граждан Украины считают демократию лучшим политических устройством для любого современного государства
 • 74% респондентов считают, что развитие украинского государства и экономики невозможно без развития науки
 • Более 50% граждан Украины считают, что их жизнь больше зависит от внешних обстоятельств, чем от них самих
 • По мнению украинцев, наиболее дружественными Украине странами являются Польша (54%), Грузия (47%) и Беларусь (46%)

Аспирантура

ВІДРАХУВАТИ 31.10.2016р. із аспірантури у відповідності із п.2 ст.36 КЗпП України аспірантів з відривом від виробництва на бюджетній основі терміном навчання по 31.10.2016р. включно в зв’язку із закінченням строку навчання:

1. ПОЦЕЛУЙКА Артема Олександровичаза спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (наук.кер. Соболєва Н.І., пров.н.с., д.соц.н., ст.н.с.);

2. КРИВОШЕЄВУ Олену Олексіївну за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (наук.кер. Оксамитна С.М., ст.н.с., д.соц.н., професор);

3. СОЛОДЬКА Сергія Юрійовича за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології (наук.кер. Злобіна О.Г., завідувач відділу, д.соц.н., професор).

ВІДРАХУВАТИ 31.08.2016р. ПАРАЩЕВІНА Максима Анатолійовича із докторантури з відривом від виробництва в зв’язку з закінченням терміну перебування в докторантурі згідно п.2 ст.36 КЗпП України.

ВІДРАХУВАТИ 31.08.16р. ШУЛЬГУ Олександра Миколайовича із докторантури з відривом від виробництва в зв’язку з закінченням терміну перебування в докторантурі згідно п.2 ст.36 КЗпП України.


Вступна кампанiя 2017 до аспiрантури розпочнеться 01 липня:


В аспирантуру Института социологии на конкурсной основе принимаются лица, имеющие полное высшее образование и квалификацию специалиста или магистра. Конкурс объявляется с июня текущего года, приём заявлений продолжается до 10 сентября текущего года.

Подготовка в аспирантуре осуществляется за счет средств Госбюджета Украины (количество мест определяет Президиум НАН Украины) и за счет средств юридических и физических лиц на условиях контракта (количество мест не ограничивается).

 Срок обучения в аспирантуре:

 • с отрывом от производства - четыре года;
 • Заведующая аспирантурой - Чирок Валентина Андреевна

  (к. 303, т. 255-70-30; vchirok@ukr.net)

  Приёмные дни: вторник, пятница с 11 до 16 часов

   

  В аспирантуре обучаются:

  СПИСОК аспірантів Інституту соціології НАН України станом на 01.06.2017р.

  № пп

  Прізвище, ім’я та по батькові

  Бюджет, контракт

  Форма нав-ня

  Дата закін. асп.

  Шифр спец-сті

  Науковий керівник

  Тема кандидатського дослідження

  1

  АНТОНЮК Лідія Андріївна

  держзам

  стаціонар

  31.10.2018

  22.00.03

  Прибиткова І.М., пров.н.с., д.е.н., проф.

  Трансформація структури повсякденної життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб у кризовому соціумі

  2

  ЗАРЕМБА-КОСОВИЧ Ганна Романівна

  держзам

  заочно

  30.09.2017

  22.00.04

  Мартинюк І.О., пров.н.с., д.соц.н., ст.н.с.

  Специфіка уявлень українських трудових мігрантів про соціальну справедливість

  3

  ГАЛЕНДА Іван Володимирович

  держзам

  стаціонар

  31.10.2017

  22.00.01

  Ручка А.О., гол.н.с., д.філос.н., професор

  Теорія цінностей Ш. Шварца: перспективи розуміння соціокультурної реальності

  4

  ГІРНИК Ганна Андріївна

  держзам

  стаціонар

  31.10.2017

  22.00.04

  Ручка А.О., гол.н.с., д.філос.н., професор

  Освітня міграція української молоді за кордон: ціннісні орієнтири та життєві стратегії

  5

  ГУСАК Вікторія Володимирівна

  держзам

  заочно

  31.10.2019

  22.00.01

  Злобіна О.Г., зав.відділу, д.соц.н., проф.

  Розвиток концепту "соціальний тип особистості" в соціологічній теорії

  6

  ПІНЬКО Олексій Валерійович

  держзам

  заочно

  31.10.2019

  22.00.04

  Резнік В.С., зав.відділу, д.соц.н., доцент

  Сприйняття соціальних змін в українському суспільстві: чинники та міжгрупові відмінності

  7

  СТУКАЛ Олена Володимирівна

  держзам

  стаціонар

  31.10.2017

  22.00.04

  Соболєва Н.І., пров.н.с., д.соц.н., ст.н.с.

  Соціокультурні детермінанти формування толерантності у студентському середовищі

  8

  ХЛЯПАТУРА Богдана Миколаївна

  держзам

  заочно

  01.11.2018

  22.00.02

  Дембіцький С.С., н.с., к.соц.н.

  Методологічні засади розробки вимірювальних інструментів в соціологічних дослідженнях змішаного типу

  9

  ФАРИГА Іван Дмитрович

  держзам

  стаціонар

  31.10.2018

  22.00.04

  Петрушина Т.О., зав.відділу, д.соц.н., ст.н.с.

  Соціальні наслідки діяльності Бретон-Вудських інститутів як драйверів фінансової глобалізації

  Защита диссертации вне аспирантуры

  Одной из форм подготовки научно-педагогических и научных кадров является самостоятельная работа над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук. Соискателями ученой степени кандидата наук, работающими над диссертацией вне аспирантуры, могут быть лица, имеющие полное высшее образование и квалификацию специалиста или магистра. Соискатели прикрепляются к научному учреждению НАН Украины - Институту социологии, который имеет аспирантуру по четырем соответствующим специальностям, на основании договоров, заключенных научным учреждением с юридическими и физическими лицами. Соискатели прикрепляются к научному учреждению с целью подготовки и защиты кандидатской диссертации, а также для углубленного теоретического изучения специальных дисциплин, сдачи кандидатских экзаменов сроком до пяти лет.

  Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре по государственному заказу, правом прикрепления к научным учреждениям не пользуются.